NOVINKY

arr36X6 ChallangerMáte rádi akci? Máte rádi adrenalin? Máme pro vás to pravé v podobě RCmodelu challangeru do hor 6X6!... arr3RC kvadroptéra s FPV přenosemFPV přenos znamená online přenos z letu do LCd displeje. ...

Reklamace » Reklamační protokol

Reklamační protokol

 

REKLAMAČNÍ ČÁST: (vyplní zákazník)

Firma/jméno a adresa kupujícího:

IČ:
(a DIČ)

 

Kontaktní osoba:

Telefon/fax:

Mobil:

E-mail:

Poznámky:

 

Reklamované zboží:

Datum nákupu:
(Datum vystavení faktury)

Číslo dokladu:

 

Podrobný popis závady: *

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Co nejpodrobněji specifikujte závadu, kdy se vyskytuje  a za jakých okolností se při používání vyskytuje. Podstatně tak ulehčíte i zkrátíte celý proces vyřízení.

Navrhovaný způsob reklamace (zakroužkujte možnost)

 

a) oprava zboží

b) výměna zboží

c) vrácení peněz

d) jiný (popište)

 

Poznámka:

 

 

 

 

 

 

 

 

Zboží bude přijato k reklamačnímu řízení za těchto podmínek:

2. Zboží bude předáno dodavateli v obalu, který bude dostatečně chránit zboží při přepravě (zákazník zodpovídá za tento obal)

3. Zboží nesmí být mechanicky poškozeno zákazníkem. Pokusy zákazníka o opravu zboží jsou nepřípustné a může být na ně pohlíženo jako na neoprávněnou reklamaci!

4. Dodavatel se zavazuje vyřídit reklamaci ve prospěch zákazníka v co nejkratším termínu, a nejpozději do 30 dnů od přijetí bude zboží připraveno k odběru u dodavatele. Pokud zákazník předá k reklamaci nekompletní zboží, vyhrazuje si dodavatel právo prodloužit tuto dobu.

5. Reklamující bere na vědomí a souhlasí s tím, že mu mohou být účtovány náklady spojené s neoprávněnou reklamací (Poštovné)

 

Podepsáním tohoto reklamačního protokolu kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami, a že s nimi v plném rozsahu souhlasí.

 

 

Datum projevení závady: __________________                             Podpis kupujícího: _______________________________________

 

 

SERVISNÍ ČÁST: (vyplní prodávající)

Vyjádření prodejce, technika:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: __________________                             Podpis prodejce: _________________________________________